GELEX lọt Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2022

Ngày 03/08/2022, tại Hội trường Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã được xướng tên trong Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2022.

Lãnh đạo Tập đoàn GELEX (giữa) nhận chứng nhận tại Lễ công bố.

Theo Vietnam Report, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) nằm trong Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2022 dựa trên những đánh giá khoa học, khách quan về doanh số, lợi nhuận, tài sản và vốn hóa thị trường. Cùng với đó, các chuyên gia đã đánh giá cao những nỗ lực của GELEX trong việc vượt qua những thách thức, nắm bắt cơ hội trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Năm 2021, mặc dù nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng sau đại dịch song doanh nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.578 tỷ đồng, tăng 59,2% so với năm 2020, LNTT hợp nhất đạt 2.057 tỷ đồng, vượt kế hoạch 60% và tăng trưởng gần 72% so với năm 2020.

Tại thời điểm 31/12/2021, GELEX cũng đạt giá trị vốn hóa đạt hơn 34.600 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp có sức mạnh nội tại vượt trội, doanh nghiệp đại chúng uy tín và hiệu quả.

Mới đây, doanh nghiệp cũng công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 1.485 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2021 và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm 2022. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 17.715 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.485 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 47% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, GELEX đặt kế hoạch 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng ở mức cao lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, bên cạnh những đánh giá khách quan của Vietnam Report, uy tín và sức ảnh hưởng của Tập đoàn cũng thể hiện ở sức mạnh tài chính, tiềm năng tăng trưởng, chất lượng quản trị và vị thế trên thị trường.

Trong gia đoạn sắp tới, GELEX tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường và giữ vững vị thế là các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện, đồng thời mở rộng đầu tư vào hoạt động mua bán điện. Ở lĩnh vực Hạ tầng, thông qua các đơn vị thành viên, GELEX tập trung đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội, các dự án năng lượng sạch, sản xuất kinh doanh nước, vật liệu xây dựng…, tiếp tục triển khai các dự án đúng tiến độ đồng thời gia tăng hiệu quả từ hoạt động vận hành, khai thác dự án nhằm tạo nguồn thu ổn định, vững chắc trong dài hạn.