GELEX tiếp tục lọt TOP các doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin 2024

Đây là nội dung vừa được IR Awards 2024 công bố tại “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2024” ngày 1/7/2024. Chương trình là hoạt động thường niên do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí điện tử FiLi đồng tổ chức.

Theo đó, Chương trình IR Awards 2024 đã tiến hành khảo sát với 708 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, trong thời gian 12 tháng từ ngày 01/05/2023 đến ngày 30/04/2024.

Kết quả, có 424 doanh nghiệp niêm yết đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2024, tăng 60 doanh nghiệp so với năm 2023, chiếm 60% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

Đây là tỷ lệ đạt Chuẩn Công bố thông tin cao nhất trong suốt lịch sử 14 năm của chương trình kể từ 2011 đến nay. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã gia tăng nhận thức và tạo được kết quả dịch chuyển lớn trong hoạt động công bố thông tin trên phạm vi toàn thị trường.

Chứng nhận GELEX lọt TOP các doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2024.

Để nằm trong danh sách này, Tập đoàn GELEX ban hành quy chế, quy trình công bố thông tin; chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện công bố thông tin nghiêm túc, minh bạch.

Các thông tin, báo cáo được công bố đúng hạn, kịp thời và chất lượng giúp các nhà đầu tư, cổ đông tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định tại website công ty (www.gelex.vn), các chuyên trang của HOSE, HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Song song với đó, GELEX chú trọng đến việc chủ động cập nhật thông tin về các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển và các lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn trên đa dạng các kênh truyên thông như: youtube, linked, fanpage, báo chí, sự kiện… với nhiều hình thức hiện đại, đổi mới. Từ đó, tạo ra sự lan tỏa thông tin, tiếp cận mọi đối tượng cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào giá trị bền vững của doanh nghiệp.

* Báo cáo khảo sát đầy đủ:  Xem tại đây IR2024_KetQuaCongBoThongTin2024_01072024.pdf (vafe.org.vn)

BAN TRUYỀN THÔNG – TẬP ĐOÀN GELEX