GELEX – TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CỔ ĐÔNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam.

Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Holdings, trong đó sản xuất thiết bị điện và đầu tư phát triển nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đang là hoạt động cốt lõi của Gelex.

Tổng Công ty hiện có gần 5.000 cán bộ công nhân viên từ các đơn vị thành viên ở cả hai miền Nam Bắc. Với ý thức trách nhiệm trước cộng đồng và cùng chung tay góp phần tiếp thêm nguồn lực đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Ngày 18/03 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã ủng hộ 5 tỷ đồng, trực tiếp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để góp phần mua thêm trang thiết bị vật tư y tế, với mong muốn sớm đẩy lùi đại dịch mang lại sức khỏe và bình an cho tất cả mọi người.

Rất mong có nhiều chia sẻ hơn nữa để có thắng lớn trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, tất cả các đơn vị thành viên trong tập đoàn đã cùng ý thức rất cao và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với tính chất hoạt động chủ yếu của tập đoàn là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vậy nên đến nay các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì; CBCNV an tâm có đủ việc làm; nguyên liệu chính đầu vào ký đầu năm cho cả năm và nguồn cung ở các nước thực hiện kiểm soát dịch bệnh tốt nên đến nay và dự kiến sẽ không ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên liệu sản xuất về cả số lượng và giá.

Bên cạnh những nỗ lực chăm lo cho môi trường làm việc để người lao động được yên tâm; với kế hoạch tài chính được chuẩn bị trước, cũng tại thời điểm này để góp phần bảo vệ lợi ích của các cổ đông. Gelex đang triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu GEX và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, góp phần bảo vệ cổ đông trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.