GELEX và nhiều đơn vị trong hệ thống đạt chuẩn công bố thông tin trên TTCK Việt Nam 2022

Ngày 20/06/2022 vừa qua, trong khuôn khổ Giải thưởng IR Award do Vietstock, Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống FiLi đồng tổ chức, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và nhiều công ty con trong tập đoàn được vinh danh là “Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022”.

IR Award

IR Awards (2011 – 2022) là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

Hạng mục “Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022” được ghi nhận sau khi Vietstock, VAFE, LIFI tiến hành khảo sát 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 trong vòng 12 tháng, tương ứng với giai đoạn từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022.

Danh sách được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 gồm có 385 đơn vị, tương ứng với tỷ lệ hơn 52%.

Báo cáo của Ban tổ chức cũng phân loại các doanh nghiệp theo quy mô vốn hóa, theo đó doanh nghiệp vốn hóa lớn Large Cap có 74 doanh nghiệp, chiếm 10% số lượng khảo sát, chiếm gần 85% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 229 doanh nghiệp, chiếm 31% về số lượng và tương ứng với 13% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 433 doanh nghiệp, chiếm đến 59% số lượng khảo sát nhưng chỉ chiếm hơn 2% vốn hóa.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vinh dự là 1 trong 47 doanh nghiệp nằm trong nhóm Large Cap đạt Chuẩn Công Bố Thông Tin Năm 2022.

Tiêu chí đánh giá

Ngoài công ty mẹ GELEX, các công ty con trong tập đoàn đang niêm yết trên sàn HOSE và HNX cũng được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 như: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã chứng khoán: VGC) được vinh danh trong nhóm Large Cap, Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam Cadivi (Mã chứng khoán: CAV) được vinh danh trong nhóm Mid Cap, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Mã chứng khoán: VHL) và Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Mã chứng khoán: VIT) được vinh danh trong nhóm Small & Micro Cap.

Để đạt được danh hiệu trên, GELEX và các đơn vị thành viên phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định của các cơ quan chức năng trong suốt thời gian 12 tháng đánh giá của chương trình, đồng thời đảm bảo chất lượng, chuẩn mực, tính minh bạch của các tài liệu công bố.

GELEX là một doanh nghiệp đa ngành, hoạt động theo mô hình Holdings, theo đuổi mục tiêu phát  triển bền vững với hai khối kinh doanh chính gồm sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng với 50 công ty con, 12 công ty liên kết. Năm 2022, GELEX đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.618 tỷ đồng. Kết thúc quí I, GELEX đạt 8.682 tỷ đồng doanh thu, 901 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 24% và 34% kế hoạch năm.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại https://vafe.org.vn/ir-awards-2022-385-doanh-nghiep-niem-yet-dat-chuan-cong-bo-thong-tin-tren-thi-truong-chung-khoan-nam-2022-830-973884.html