Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GEE năm 2022 đạt 1.119 tỷ đồng

Báo cáo vừa công bố của CTCP Điện lực GELEX (Upcom: GEE) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp là 16.664 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 36,8% so với năm 2021.

Năm 2022, kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, cũng như các doanh nghiệp trên thị trường, Điện lực GELEX cũng chịu nhiều tác động. Công ty phải đối mặt với khó khăn ở cả hai mảng kinh doanh là kinh doanh thiết bị điện và phát điện.

GEE là một trong hai công ty sub-holdings của Tập đoàn GELEX

Ở mảng thiết bị điện, do sụt giảm nhu cầu thị trường và ảnh hưởng một phần từ việc di dời nhà máy Thibidi, CFT trong 6 tháng đầu năm 2022 nên doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong các đơn vị thành viên của Điện lực GELEX, Công ty Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) vẫn đóng góp tích cực vào kết quả chung. Năm 2022, CADIVI ghi nhận mốc mới: doanh thu đạt 11.334 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 482 tỷ đồng. Công ty cũng tiếp tục được xác nhận vị trí “số 1 thị phần Việt Nam” trong lĩnh vực dây cáp điện, là thương hiệu được khách hàng tin dùng với hệ thống đại lý phân phối rộng khắp cả nước (theo kết quả khảo sát thị trường của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao).

CADIVI nhiều năm liên tiếp đoạt giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Xét về dòng tiền, năm 2022, Điện lực GELEX ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.718 tỷ đồng; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 1.191 tỷ đồng, dòng tiền tài chính âm 700 tỷ đồng, chủ yếu giảm nợ vay và trả cổ tức cho cổ đông.

Trước tình hình biến động lãi suất và tỷ giá trên thị trường, theo định hướng chung của Tập đoàn GELEX, Công ty Điện lực GELEX và các đơn vị thành viên chủ động hạ tỉ trọng dư nợ vay. Tại 31/12/2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,90 lần, đầu năm là 2,86 lần; còn hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,44 lần, đầu năm là 1,92 lần.

Với việc chủ động giảm các khoản phải trả và nợ vay đã giúp công ty và các đơn vị trong nhóm điện lực cắt giảm được chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh trong năm vừa qua. Điều này đã giúp tình hình tài chính của công ty cũng ngày càng tích cực và lành mạnh hơn.

GEE là một trong hai công ty sub-holdings của Tập đoàn GELEX (Mã CK: GEX) được thành lập từ năm 2016. Ngày 15/11/2022 vừa qua, CTCP Thiết bị Điện GELEX đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện lực GELEX. Theo GEE, tên gọi mới này bao hàm đầy đủ các lĩnh vực Công ty đang hoạt động thay vì chú trọng vào riêng thiết bị điện. Điều này cũng cho thấy sự dịch chuyển chiến lược kinh doanh, dần cân đối tỷ trọng ở các mảng sản xuất, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới đảm bảo kế hoạch tăng trưởng của công ty.

Theo CafeF

Nguồn: https://m.cafef.vn/loi-nhuan-truoc-thue-hop-nhat-cua-gee-dat-1119-ty-dong-trong-nam-2022-20230130172835569.chn