Sản phẩm CADIVI được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2022

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) – Đơn vị thành viên của Tập doàn GELEX vinh dự được nhận danh hiệu Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2022 dành cho nhóm sản phẩm cáp điện lực hạ thế chống cháy, cáp năng lượng mặt trời, cáp điện lực hạ thế và trung thế.

 Vào ngày 09/01/2023 vừa qua, Sở Công thương TP HCM đã tổ chức Lễ trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2022 cho 48 doanh nghiệp của TP HCM, trong đó có công ty CADIVI.

Tiêu chí tham gia chương trình là những sản phẩm – nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn. Ngoài ra chương trình còn từng bước xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thông qua đó, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Qua hơn 8 tháng làm việc, Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ và các đơn vị có liên quan tiến hành chấm điểm các sản phẩm và nhóm sản phẩm tham gia. Ngày 09/01/2023, Hội đồng bình chọn đã tiến hành chấm điểm và xét chọn các hồ sơ tham gia, theo đó có 84 sản phẩm và nhóm sản phẩm của 48 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh đạt giải. Công ty CADIVI vinh dự được nhận danh hiệu Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2022 dành cho nhóm sản phẩm cáp điện lực hạ thế chống cháy, cáp năng lượng mặt trời, cáp điện lực hạ thế và trung thế.