Thông báo về việc phản ánh từ một số nhà đầu tư đối với thông tin lan truyền trên thị trường

Công văn số 2420/BIDV-KHDN
Ảnh về tin đồn thất thiệt

Ngày 13/5/2022, GELEX nhận được phản ánh từ một số nhà đầu tư về việc thị trường đang lan truyền thông tin Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ đạo rà soát nhóm khách hàng có liên quan đến GELEX (Khách hàng có rủi ro lớn cần rà soát). (Như ảnh đính kèm)

GELEX xin thông tin chính thức phản hồi của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tới Quý cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng và Đối tác về tin đồn thất thiệt này, chi tiết, quý vị vui lòng xem tại tài liệu đính kèm dưới đây.

Trân trọng.