Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX): Sức mạnh đến từ uy tín

Đây là thời kỳ các phong trào thi đua của Tổng công ty phát huy vai trò tác dụng tập hợp, động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giúp GELEX giữ vững được tốc độ tăng trưởng và kinh doanh có lãi.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua”, Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kịp thời phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng công ty cũng như các đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề xuất, tham mưu các cấp khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Xác định thi đua khen thưởng là động lực nhằm động viên toàn thể CBCNV-LĐ phát huy năng lực lao động sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chương trình công tác trọng tâm của đơn vị, GELEX đã quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Hàng năm, GELEX phát động phong trào thi đua với nhiều chỉ tiêu thi đua phù hợp tình hình, nhiệm vụ trọng tâm công tác, theo phương châm hành động “Sức mạnh đến từ uy tín”. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, tất cả các đơn vị thành viên đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất do Tổng công ty và Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty phối hợp phát động. Các doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng việc tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, tiết giảm tối đa các chi phí; đồng thời mở rộng thị trường nội địa, tăng cường công tác xuất khẩu. Phong trào thi đua của toàn Tổng công ty được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như: Thực hiện tốt các phong trào thi đua tiết kiệm, kiểm soát tốt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; Phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật thiết thực hiệu quả.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua của GELEX đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc. Phong trào thi đua trở nên hết sức thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đổi mới nội dung và hình thức rất phong phú, đa dạng. Các phong trào thi đua được cán bộ, công nhân viên, người lao động đón nhận và hưởng ứng tích cực, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Qua 30 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) dần từng bước khẳng định mình là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành thiết bị điện nước nhà với 6 công ty con, 3 công ty liên kết và 1 công ty liên doanh nước ngoài. Lấy thi đua làm động lực, CBCNV-LĐ của GELEX luôn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, GELEX vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (1993); Huân chương Lao động hạng Nhì (1998); Huân chương Lao động hạng Nhất (2002); Nhiều năm liền (từ 2010-2014), nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Theo Tapchicongthuong.vn