Viglacera đặt kế hoạch lãi 1.110 tỷ đồng năm 2024

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 diễn ra sáng 29/5 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2023 vượt kế hoạch lợi nhuận, chia cổ tức 20%

Tại Đại hội, Lãnh đạo Viglacera cho biết, năm 2023, tình hình địa chính trị, kinh tế thế giới biến động, kinh doanh bất động sản khó khăn, Công ty đã phải đối mặt đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VGC.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã điều hành quyết liệt, chủ động và linh hoạt. Do đó, kết thúc năm 2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tổng công ty Viglacera – CTCP năm 2023 là 1.602 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm. Trong đó, công ty Mẹ đã thể hiện vai trò đầu tàu với doanh thu thuần 5.337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.911 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch năm, tăng 201 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022. Tài chính của công ty Mẹ được vận hành, sử dụng và bảo toàn vốn có hiệu quả; tăng trưởng về lợi nhuận. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) Công ty mẹ là 10,7%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 22,1%.

Cũng trong năm 2023, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu toàn TCT đạt 46,3 triệu USD, tăng trưởng 53%. Đại hội đông cổ đông thông qua chia cổ tức (dự kiến 22,5%) bằng tiền mặt, cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt là 20%.

Bất động sản sẽ tiếp tục là mảng chủ đạo trong năm 2024 

Nắm bắt những chuyển động tích cực của bối cảnh chung, năm 2024, Viglacera chủ trương điều tiết sản xuất theo thực tế tiêu thụ của thị trường, cân đối cơ cấu sản phẩm phù hợp, chủ động tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 13.353 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 1.110 tỷ đồng. Riêng Công ty Mẹ, mục tiêu doanh thu 4.939 tỷ đồng, lợi nhuận 1.100 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức năm 2024 của Công ty Mẹ là 20%/năm.

Trong đó, công tác xuất khẩu sẽ tập trung phát triển những sản phẩm với tiêu chí phù hợp để chào bán và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ và các nước Châu Á.

Cũng trong năm 2024, công tác đầu tư sẽ theo hướng tập trung triển khai sửa chữa nguội dây chuyền sản xuất kính nổi tại Công ty VIFG, định hướng phát triển sản phẩm mỏng đáp ứng yêu cầu của ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời; Triển khai thực hiện một loạt hoạt động đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm tại nhóm sứ vệ sinh, sen vòi, gạch ốp lát theo danh mục Kế hoạch; Phát triển các sản phẩm vật liệu “xanh”, phát huy hiệu quả sản phẩm kính siêu trắng, đá nung kết, các sản phẩm sau kính…

Đối với đầu tư thuộc lĩnh vực Bất động sản, công ty rà soát đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng tại các Dự án khu công nghiệp và nhà ở đang triển khai: Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại các dự án nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước; Đầu tư bổ sung các hạng mục công trình tiện ích, cải thiện chất lượng môi trường, tích hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại KCN theo hướng Khu công nghiệp xanh và thông minh.

KCN Yên Phong 2C của Viglacera tại Bắc Ninh.

Viglacera sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ – Khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân mới tại nhiều địa phương; Ưu tiên thực hiện Chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính Phủ và tham gia triển khai Chương trình đầu tư 50.000 căn nhà ở công nhân trong giai đoạn 2022-2030.

Dự kiến trong năm 2024, Viglacera sẽ hoàn thành đầu tư 2.180 căn hộ nhà ở xã hội; đầu tư tiện ích (cây xanh, an ninh, dịch vụ,…) tại các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm thu hút khách hàng, tạo môi trường tốt cho các cư dân về sinh sống.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các báo cáo, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023… và toàn bộ các nội dung khác.