Viglacera tập trung phát triển Nhà ở Xã hội là ưu tiên lớn trong thời gian tới

Nội dung trên đã được Ban lãnh đạo Tổng công ty Viglacera – đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX đề cập trong cuộc họp giao Tháng 8 vào sáng ngày 5/9/2022. Đây là việc Viglacera hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp.

Ngoài ra trong báo cáo tại cuộc họp giao ban tháng, các hoạt động SXKD của Tổng công ty Viglacera vẫn duy trì và phát triển tốt, kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty tháng 8/2022 đã đạt 119% KH tháng; 8 tháng đầu năm đạt 118% KH năm và gấp 2,15 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 128% KH năm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc TCT báo cáo đánh giá kết quả 8 tháng đầu năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo toàn Tổng công tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nâng cao nhận biết và giá trị thương hiệu Viglacera, đặc biệt tại thị trường phía Nam; Đối với mảng Bất động sản tập trung phát triển các dự án Nhà ở xã hội, đẩy nhanh các tiến độ giải phóng mặt bằng và phát triển dự án Khu công nghiệp mới; … Bên cạnh đó, trong tháng 9 Tổng công ty Viglacera sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào sáng ngày 7/9/2022.

Với những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm, chỉ tiêu trọng tâm là Lợi nhuận trước thuế toàn TCT đã hoàn thành vượt KH năm 2022 đã đề ra. Do đó trên cơ sở kết quả đã thực hiện, kế hoạch còn lại của 4 tháng cuối năm các nhóm, các lĩnh vực cần tập trung rà soát lại, thống nhất các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện tốt kế hoạch còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ giao. Tổng công ty sẽ xây dựng và tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2023, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

Nguồn: Viglacera tập trung phát triển Nhà ở Xã hội là ưu tiên lớn trong thời gian tới – Tổng công ty Viglacera – CTCP