Viglacera thông qua chia cổ tức tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 20%, đặt mục tiêu tổng doanh thu 15.750 tỷ đồng năm 2023

Ngày 11/5/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Viglacera diễn ra ngày 11/5/2023, tại Hà Nội.

Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 20%

Đánh giá chung năm 2022, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia, khiến xu hướng mua sắm của người tiêu dùng giảm mạnh, tác động đến quá trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường tại Việt Nam. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2022, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tổng công ty; chiến lược kinh doanh hiệu quả, linh hoạt và các giải pháp kịp thời tại các đơn vị/nhà máy, Tổng công ty Viglacera CTCP đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra và tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Xây dựng.

Theo đó, Lợi nhuận hợp nhất Tổng công ty – CTCP năm 2022 lãi 2.305 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch năm, lãi tăng 747 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021. Đặc biệt, công ty Mẹ đã thể hiện vai trò đầu tàu với mức lãi 1.709 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch năm. ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức 20% bằng tiền mặt, vượt 4% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

Đặt mục tiêu tổng doanh thu 15.750 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ

Năm 2023 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT Tổng công ty đã họp thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu 15.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.210 tỷ đồng. Công ty dự kiến duy trì cổ tức bằng tiền năm 2023 là 20%, tương đương so với thực hiện trong năm 2022.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Viglacera là doanh nghiệp Top đầu tại Việt Nam.

Ngay từ đầu năm, Viglacera đã chỉ đạo các đơn vị/nhà máy điều tiết sản xuất theo tình hình thị trường trong nước và xuất khẩu, cân đối cơ cấu sản phẩm phù hợp, tập trung phát triển những sản phẩm chất lượng cao có hiệu quả; chủ động tiết kiệm chi phí hợp lý để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Đối với công tác xuất khẩu: Tập trung triển khai mở rộng bán hàng và xuất khẩu tại thị trường Châu Âu, Mỹ và các nước Châu Á.

Trong năm 2023, Viglacera định hướng tập trung đầu tư đối với các dự án trọng điểm, không đầu tư dàn trải. Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng: Tập trung đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, dây chuyền hiện đại tại một số nhà máy; Mở rộng và đầu tư bổ sung các dự án tại nhà máy kính nổi siêu trắng VFG, PFG; Hoàn thành đầu tư và đưa sản phẩm đá nung kết ra thị trường trong tháng 5/2023 tại nhà máy Viglacera Eurotitle đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Đối với đầu tư thuộc lĩnh vực Bất động sản; Rà soát đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng tại các Dự án khu công nghiệp, nhà ở đang triển khai: Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại các dự án nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước; Khảo sát, nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai đầu tư 38 dự án tại các địa phương; Triển khai đầu tư nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục triển khai đầu tư đối với các dự án tại Cộng hòa Cuba và nghiên cứu đầu tư tại Cộng hòa Dominicana.

Kết thúc đại hội, toàn bộ tờ trình đều được thông qua.

Nguồn: https://cafef.vn/viglacera-thong-qua-chia-co-tuc-tien-mat-nam-2022-ty-le-20-dat-muc-tieu-tong-doanh-thu-15750-ty-dong-nam-2023-188230511122347747.chn