GELEX trao tặng thư viện sách cho trường tiểu học Thanh Hải, Hà Nam

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa tổ chức trao tặng thư viện sách cho trường Tiểu học Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đây là trường tiểu học nghèo nhưng có thành tích học tập tốt và đang phấn đấu xây dựng thư viện xuất sắc thông qua kêu gọi xã hội hóa.

Gelex trao tặng gần 4.000 cuốn sách, bao gồm những đầu sách về nghiệp vụ – sách nâng cao cho học sinh và giáo viên, sách lịch sử, sách kỹ năng sống, sách truyện, sách học tiếng Anh, sách năng khiếu, hạt giống tâm hồn… Những đầu sách này được chia đều vào các tủ sách phòng thư viện và phân bổ về các tủ sách lớp học. Hàng tháng nhà trường sẽ luân chuyển sách ở các lớp học, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách và thi trưng bầy, giới thiệu sách tạo sân chơi cho học sinh. Hồ sơ thư viện sẽ được theo dõi và cập nhật đúng quy định với mục đích tất cả các học sinh trong trường đều được đọc sách.

Bên cạnh đó, Gelex còn trao tặng 5 bộ máy tính để giúp các em học sinh làm quen với Internet và truy cập thông tin hữu ích; đóng mới những tủ sách thư viện và tủ sách ở các lớp học. Cô Nhữ Thị Hồng Mận, hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Hải, cho biết: “Từ khi biết sẽ có thư viện và tủ sách ở lớp học, các em học sinh phấn khởi lắm. Học sinh ở đây rất hiếu học và thích đọc sách, giờ thì các em đã thỏa mãn được ước mơ. Nhờ Gelex tài trợ thư viện này, nhà trường chúng tôi sẽ quản lý và thực hiện hiệu quả cao nhất, để thư viện thực sự có ý nghĩa”.

Xác định đầu tư cho giáo dục là một hướng đi bền vững và cần thiết cho xã hội, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam định hướng các hoạt động đóng góp cho xã hội hướng tới giáo dục như xây dựng thư viện trường học, tủ sách lớp học; xây dựng bếp ăn tại các trường học ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thường niên của GELEX, trở thành nét đẹp văn hóa doanh nghiệp.

Trước đó, Gelex cũng đã tài trợ xây dựng bếp ăn cho trường phổ thông dân tộc nội trú Pinăng Tắc, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng nhằm đảm bảo cho giáo viên và học sinh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn cũng như đáp ứng được chủ trương về kiên cố hóa trường học. Bếp ăn được đưa vào sử dụng trong năm học 2018-2019 này.

Nguồn: https://dantri.com.vn/khuyen-hoc/gelex-trao-tang-thu-vien-sach-cho-truong-tieu-hoc-thanh-hai-ha-nam-20180926163901186.htm